مشاهده و مدیریت صفحه شخصی

پس از ثبت نام ، هر فردی دیگر میتواند به طور مستقیم به صفحه شخصی شما وارد شده و پست های منتشر شده را مشاهده کند.

برای ورود به صفحه شخصی باید نام کاربری پس از آدرس سایت درج گردد به طور مثال اگر نام کاربری شما x باشد برای ورود به صفحه شخصی باید آدرس به صورت omigo.ir/x وارد گردد.

هر حساب کاربری دارای سه مشخصه عمومی شامل نام نمایشی ، توضیحات و تصویر پروفایل است که در صفحه شخصی شما و پست هایتان نمایش داده میشوند.

برای ویرایش آنها باید از نوار منو بر روی تصویر یا نام کاربری خود کلیک کرده و بر روی "تنظیمات حساب کاربری" کلیک کنید.

در صفحه تنظیمات کاربران میتوانند نام نمایشی ، توضیحات ، تصویر پروفایل و نام کاربری خود را ویرایش کنند.