ورود به حساب کاربری

برای ورود به حساب کاربری باید به صفحه omigo.ir/login مراجعه کنید.

دو روش برای ورود به حساب کاربری امکان پذیر است :

  • ورود از طریق ایمیل و رمزعبور

  • ورود از طریق اکانت گوگل