ویرایش پست

برای ویرایش یک پست کافی است به صفحه شخصی خود وارد شده و پست مورد نظر خود را پیدا کنید ، سپس از گوشه بالا سمت چپ بر روی "ویرایش پست" کلیک کنید.

در صورتی که پست ، منتخب باشد کاربر مجوز ویرایش آن را نخواهد داشت.